MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Powerpoint Tüm Yönleri ile
 


1. MS Powerpoint Uygulaması ve Pencere Elemanları
Sunu uygulaması olarak MS Powerpoint’in özellikleri ve sunu dosyası bileşenleri
Yeni sunu dosyası yaratılması, kayıt edilmesi, kayıt edilmiş sunu dosyasının açılması
2. Sunu Hazırlanması
Slayt boyutunun ve yönünü seçilmesi
Master slaytın biçimlenmesi, şablon dosya kullanımı
Yorum, tarih, saat ve sayfa numaralarının eklenmesi
Yeni slayt açlması, silinmesi
Slayt düzenin değiştirilmesi
Slaytların toplu halde görüntülenmesi
Not sayfalarının hazırlanması
3. Temel Çizim İşlemleri
Çizim araçlarının kullanımı
Nesnelerin boyutlandırılması
Nesnelerin silinmesi, taşınması, kopyalanması
4. Nesnelerin Biçimlenmesi
Kenar çizgi kalınlğı ve renginin düzenlenmesi
Nesne içi tarama ve renginin düzenlenmesi, 3 boyutlu etkiler
Gölge kalınlığı ve renginin biçimlenmesi
5. Nesnelerin Hizalanması, Çevrilmesi, Gruplanması
Nesnelerin öne getirilmesi, arkaya itilmesi
Nesnelerin eksenler etrafında çevrilmesi
Nesnelerin gruplanması, gruplanmış nesnelerin parçalara ayrılması
Nesnelerin hizalanması
6. Yazı İşlemleri
Nesnelerin içine yazı yazılması ve metin kutucuğu
Yazı rengi, büyüklüğü ve stilinin ayarlanması
Yazının nesne içindeki dikey yatay pozisyonunun ayarlanması
Paragraf girdileri ve boşlukların ayarlanması
Sekme duraklarının (Tabs) düzenlenmesi
Paragraf başlarına sembol eklenmesi (Bullets)
Nesne ve yazı biçimlerinin başka nesnelere aktarılması
7. Araç Çubuklarının (Toolbars) ve Menülerin Özelleştirilmesi
Hazır araç çubuklarının görüntülenmesi/gizlenmesi
Araç çubuklarının yerlerinin değiştirilmesi
Araç çubukları üzerindeki düğmelerin değiştirilmesi
Yeni araç çubuğu yaratılması
Yeni menü yaratılması ve değiştirilmesi
8. Grafikler
Sunu Dosyasına grafik eklenmesi
Grafik verilerinin girilmesi
Grafik çeşidinin seçilmesi
Grafik elemanlarının biçimlenmesi
9. MS WordArt
MS WordArt değişik biçimli yazı yazma
10. MS Organization Chart
MS Organization Chart ile organizasyon şeması oluşturma
11. ClipArt Gallery
Sunu dosyasına hazır resim getirilmesi
Resmin parçalara ayrılması, renklerinin değiştirilmesi
Resmin kesilmesi (Cropping)
12. Slayt Gösterisi
Slayt içindeki objelere ve yazılara animasyon efektleri (Custom Animation) verilmesi
Animasyonların önizlemesinin yapılması (Animation Preview)
Sunu zamanın ayarlanması (Rehearse Timing)
Slayt gösterisinin kurulması
Hareket düğmeleri ve ayarları (Action Buttons & Settings)
Slaytlar arası geçiş sağlanması (Slide Transition)
Slayt gösterisi yapılması
Gösterisi sırasında notlar alınması ve slayt üzerinde işaretileme yapılması
Sunu dosyasının MS Word’e aktarılması
Sunu Dosyanın yazdırılması