Farkımız
  Hedef ve İlkelerimiz
  Referanslar
  Broşürler

  HEDEF ve İLKELERİMİZ
 


Görevimiz değer yaratmaktır.

ANT’ın hedefi, müşterilerinin işlerine sürekli olarak artı değer katmaktır.
Üstlendiğimiz her işi ''en iyi'' şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız.

En önemli varlığımız adımıza duyulan güvendir.
ANT, müşterilerinin işleri ile ilgili öğrendiklerinin mahremiyetini korumaya, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermemeye ve müşterinin çıkarlarını her türlü düşüncenin önünde tutmaya özen gösterir. İş hayatında gösterdiğimiz özeni, çalışkanlığı ve dürüstlüğü, toplum hizmetlerinde ve özel hayatımızda da bir yaşam biçimi haline getirmek ilkemizdir.

İşimizin garantisi, çalışanımızın kalitesidir.
ANT, en nitelikli çalışanları kazanmak, karşılıklı güven ortamı oluşturmak ve takım çalışması içerisinde sürekli gelişmeyi sağlamak için titizlikle çalışır. Sağlıklı yaşama verilen önemin, insanın kendisine ve çevresine duyduğu saygının ifadesi olduğuna inanırız.

Geleceğimizin güvencesi, sürekli öğrenme tutkumuzdur.
ANT, her çalışanın kendini, işini ve sistemlerimizi sürekli geliştirmesi için uygun ortam hazırlar ve bu konuda ödün vermeksizin çalışmasını bekler. En kıt kaynak olan zamanın, en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışırız.

Yaşam kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlanırız.
ANT, müşterilerinin hızla değişen gereksinimlerine cevap verebilmek için dünyadaki en iyi örnekleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemenin ve başkalarının deneyimlerinden faydalanmanın gerekliliğine inanır.

Hayal gücünün, yaratıcılık ve atılımın temeli olduğuna inanırız.
ANT, hizmet verdiği müşterilerinin işlerinin yaratıcı çözümler gerektirdiğini bilir; ürettiği çözümlerin uygulanabilir olmasına ve farklılık yaratabilmesine özen gösterir.

Başarının sırrı rekabet gücünü artırmada süreklilik sağlamaktır.
ANT, müşterilerine verdiği hizmetin her evresinde müşterileri ile bir takım ruhu içinde bütünleşerek çalışır. Müşterilerimizin başarısının, toplumumuzun ve ülkemizin başarısı olarak yayılacağına ve yaşam kalitesini artıracağına inanırız.

 

   


PK 18
Suadiye İstanbul

216 467 80 67
532 314 01 75