MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Access Programlama ve Makrolar
 


1. MS Access Programlama Ortamına Giriş
Olaya-Bağlı (Event-Driven) programlama modeli
Visual Basic ve makroların karşılaştırılması
Modül çeşitleri komutları
Anlık Pencere’nin (Immediate Window) kullanımı
2. Değişkenler,Prosedürler ve Fonksiyonlar
Değişken tipleri ve tanımlanması
Değişkenlerin geçerlilik alanı
Bir veya çok boyutlu diziler
Dinamik diziler
Prosedür ve fonksiyonların oluşturulması
Prosedür ve fonksiyonların geçerlilik alanı
3. Temel VBA Programlama Bilgileri
Kullanıcıdan bilgi alınması (InputBox)
Kullanıcıya bilgi verilmesi (MsgBox)
Kontrol yapısı çeşitleri
If...Then önermeleri
Select Case kontrol yapısı
Do...Loop ve For...Next döngüleri ve döngülerin kırılması
4. Hataların Kontrol Altına Alınması
Kod akışının incelenmesi (Debugging)
5. Veri Ulaşım Nesneleri (Data Access Objects, DAO) İle Programlama
Veri Ulaşım Nesneleri hiyerarşisi
Nesneler (Objects) ve kolleksiyonlar (Collections)
DBEngine ve özellikleri
Workspace nesnesi ve kolleksiyonu
Database nesnesi ve kolleksiyonu
TableDef nesnesi ve kolleksiyonu
QueryDef nesnesi ve kolleksiyonu
Relation nesne ve kolleksiyonu
Güvenlik nesne ve koleksiyonu (Users, Groups)
6. Kayıt İşlemleri
Kayıt kümesi çeşitleri (Table, Dynaset, Snapshot)
Recordset nesnesinin kullanımı
Kayıtların filtrelenmesi
Kayıtların aratılması
Kayıtların sıralatılması
Kayıt eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi
SQL komutları ile kayıtlar üzerinde işlem yapılması
Transaction başlatılması ve geriye çevrilmesi (Roll Back)
7. Makrolar
Yeni makro yaratılması
Makrolarda şartların (Condition) kullanılması
Makroların formlardan çalıştırılması
AutoExec ve AutoKeys makroları
Kullanıcı için menü oluşturulması
8. Güvenliğin Kurulması
Grup ve kişilerin tanımlanması
Grup ve kişi haklarının belirlenmesi
Güvenliğin başlatılması
Çok kullanıcılı ortamlarda güvenliğin standardizasyonu

İlgili Seminerler

MS Access Tablolama, Formlar, Raporlar
MS Access Programlama ve Makrolar