MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Outlook Mesaj Alışverişi
 


1. MS Outlook Ortamını Tanıma
Outlook ekranı elemanlarının tanıtımı
Klasörler içeriklerinin görüntülenmesi
Outlook Çubuğu görünümünün değiştirilmesi
Yeni Klasörler yaratılması, eklenmesi, silinmesi
2. Kullanıcılar Arasında Mesaj Alışverişi
Yeni mesaj hazırlanması
Gönderilecek adreslerin seçilmesi
Gönderim seçeneklerinin düzenlemesi ve mesajların gönderilmesi
İleti bayraklarının kullanılması
Mesajların geri alınması
Gelen mesajların görüntülenmesi
Gelen mesaja cevap verilmesi (Reply, Reply All)
Gelen mesajın başkasına iletilmesi (Forward)
Mesajla beraber dosya gönderilmesi (Attach)
Mesaj listesinin görünümünün değiştirilmesi
Adres defterinin düzenlenmesi, Kişisel adres defterinin kullanımı
3. Araçlar
Rules wizard (Kural sihirbazı) kullanımı
Personal Folder oluşturma
Arşivleme
Delegation
Out of Office Assistant

İlgili Seminerler

MS Outlook Mesaj Alışverişi
MS Outlook Randevular ve Görev Listesi