MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Excel Tablolama ve Grafik
 


1. Excel Uygulamasının Tanıtımı
MS Excel uygulamasının genel işlevleri
MS Excel uygulma dosyalarının yapısı ve uzantıları
MS Excel penceresi ve öğeleri
2. Temel Yazım İşlemleri
Aktif hücre ve referans kavramları
Sayfa içinde dolaşım yöntemleri
Yazı yazılması, değiştirilmesi ve silinmesi
Otomatik düzeltme ve Tamamlama işlemleri
Hücreler arası bağlantı (Link) kurulması
Sütun, satır işlemleri
Seri doldurma işlemleri ve özel seri yaratılması
3. Dosya İşlemleri
Yeni çalışma kitabı yaratılması, kayıt edilmesi
Kayıt edilmiş bir çalışma kitabının açılması, dosya yaratılması
Çalışma kitabına yeni bir sayfa eklenmesi, silinmesi
Sayfa adının ve sırasının değiştirilmesi, kopyalanması
Birden fazla çalışma kitabının ekranda görüntülenmesi
Çalışma kitapları arasında yazı / sayfa taşınması veya kopyalanması
4. Formüllerin Kullanımı
Temel formül yazılımı
Fare kullanarak formül yazılması
Temel fonksiyonların (Sum, Average, Min, Max) kullanımı
Otomatik Hesaplama (AutoSum)
Formüllerin izlenmesi
Referans çeşitleri ve referansların sabitlenmesi
Formül ve fonksiyonların kopyalanması
Hücrelere isim verilmesi ve formül içinde kullanılması
5. Hücrelerin Biçimlenmesi
Sayı (Number) biçimlenmesi
Yazı (Font) biçimlenmesi
Yazı konumunun (Alignment) düzenlenmesi
Hücre kenarlarına çizgi (Border) çekilmesi
Hücre içi renginin veya taramasının (Patterns) değiştirilmesi
Koşulsal biçimleme (Conditional Formatting)
Hücre biçimlerinin başka hücrelere aktarılması ve silinmesi
6. Sayfa Düzenlemesi
Basım alanı görünümü (Page Break Preview)
Sayfanın basım öncesinde görüntülenmesi (Print Preview)
Basımda kullanılacak sayfa boyutunun seçilmesi
Basım yönü ve sayfa kenarlarında bırakılacak boşlukların düzenlenmesi
Sayfa Alt/Üst Bilgilerinin (Header/Footer) özelleştirilmesi
Basım alanının belirlenmesi
7. Araç Çubukları ve Menülerin Özelleştirilmesi
Hazır araç çubuklarının görüntülenmesi / gizlenmesi
Araç çubukları üzerindeki düğmelerin değiştirilmesi
Yeni araç çubuğu yaratılması
Menülerin değiştirilmesi, yeni menü yaratılması ve kaldırılması
8. Grafik Çizimi ve Biçimlemesi
Grafik sihirbazı kullanarak grafik çizilmesi
Grafik çeşidinin belirlenmesi ve değiştirilmesi
Grafik seçeneklerinin incelenmesi
3 Boyutlu grafiklerin çevrilmesi
Grafikten seri çıkartılması ve seri eklenmesi
Eğilim çizgilerinin (Trendlines) eklenmesi
Hata çubuklarının eklenmesi (Error Bars)
Grafik eksen ve elemanlarının biçimlenmesi

İlgili Seminerler

MS Excel Tablolama ve Grafik
MS Excel Veri Analizi

MS Excel MAKRO