MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Word Temel Yazım İşlemleri
 


1. MS Word Uygulamasının Pencere Elemanları ve Görüntüleme Biçimleri
Normal, Outline Layout, Outline ve Page Layout görüntüleme biçimleri arasındaki farklar
Kenar çizgileri ve basımda çıkmayacak karakterlerin görüntülenmesi
Görüntüleme oranının ayarlanması, tam ekran (Full Screen) görüntüleme
Kaydırma Çubukları (Scroll Bars) seçeneklerinin açıklanması
Durum çubuğundaki (Status Bar) bilgilerin açıklanması
2. Temel Yazım İşlemleri
Metin yazılırken dikkat edilmesi gereken kurallar
Araya metin ekleme, silme ve farklı yazım biçimleri (OverWrite)
Yanlış yapılan işlemlerin geri alınması veya tekrar edilmesi
Metin işaretleme (HighLight) yöntemleri
Metinin taşınması veya kopyalanması
3. Dosya İşlemleri
Yeni döküman yaratılması, kayıt edilmesi
Kayıt edilmiş bir dökümanın açılması
Birden fazla dökümanın ekranda görüntülenmesi
Dökümanlar arasında metin taşınması veya kopyalanması
4. Sayfa Düzeni ve Basım Öncesi Dökümanın Görüntülenmesi
Döküman sayfa boyutunun ve kenar boşluklarının (Margins) ayarlanması
Döküman basım yönünün (Orientation) seçilmesi
Dökümanın basım öncesi görüntülenmesi
5. Biçimleme İşlemleri
Yazı tipi (Font) seçeneklerinin düzenlenmesi
Paragraf seçeneklerinin düzenlenmesi
Sınır çizgisi (Border) seçeneklerinin düzenlenmesi
Ufak/Büyük harf değişiminin yapılması (Change Case)
Paragrafın ilk karakterine değişik stil verilmesi (Drop Cap)
Biçim seçeneklerinin kopyalanması (Format Painter)
Sekme duraklarının (Tabs) düzenlenmesi
6. Tablolar
Komut yardımıyla ve çizilerek yeni tablo yaratılması
Satır/Sütun açılması, silinmesi
Satır yüksekliği, sütun genişliğinin ayarlanması
Tablonun metine, metinin tabloya çevrilmesi
Tablonun sayfa üzerindeki konumunun ayarlanması
Tablonun otomatik olarak biçimlenmesi
Tablo üzerinde formül kullanımı
7. Araç Çubuklarının (ToolBars) ve Menülerin Özelleştirilmesi
Hazır araç çubuklarının görüntülenmesi/gizlenmesi
Araç çubuklarının yerlerinin değiştirilmesi
Araç çubukları üzerindeki düğmelerin değiştirilmesi
Yeni araç çubuğu yaratılması
Yeni Menü yaratılması ve değiştirilmesi
Kısa menünün özelleştirilmesi
8. Metin İşlemleri
Belli bir metinin aratılması
Belli bir metinin başka bir metinle değiştirilmesi
Otomatik yazı (Auto Text) tanıtılması ve kullanımı
Otomatik düzeltmenin (Auto Correct) kullanımı
Liste başlarına numara veya işaret koyulması
Otomatik maddeli ve numaralı liste yaratma
Sembol (Symbol) eklenmesi
Üst Bilgi/Alt Bilgi

İlgili Seminerler

MS Word Temel Yazım İşlemleri
MS Word İleri Döküman Teknikleri