MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Word İleri Döküman Teknikleri
 


1. Stillerin Tanımlanması ve Uygulanması
Stil özelliklerinin tanımlanması
Stil özelliklerinin değiştirilmesi
Stillerin paragraflara uygulanması
Stillerin araç çubukları üzerine yerleştirilmesi
Stillerin dosyalar arasında transferi
2. Sayfa Düzeni, Çok Kolonlu Yazı ve Bölüm Ayraçları
Sayfa numarası koyulması
Üst/Alt Bilgi (Header/Footer) eklenmesi
Bölüm ayraçlarıyla (Section Break) aynı döküman içinde farklı Üst/alt Bilgi, sayfa boyutu kullanımı
Çok kolonlu yazı yazımı ve kolon ayraçları (Column Breaks)
Bölüm ayraçlarıyla (Section Break) aynı döküman içinde farklı kolon kullanımı
3. Alan, Dipnot ve Yorum Eklenmesi
Alan (Field) eklenmesi
Alanlar kullanma
Alan güncellenmesi
Alan kodlarının görüntülenmesi
Dipnot (Footnote) eklenmesi ve seçenekleri
Yorum (Comment) eklenmesi
4. İleri Döküman Teknikleri
İçerik tablosu (Table of Contents) oluşturma
Yer imlerini (Bookmarks) kullanma
Nesne başlıklarını kullanma (Caption)
Çapraz referanslar (Cross references)
5. Form Mektubu, Etiket ve Katalog Bastırılması (Mail Merge)
Veri (Data) dosyasının hazırlanması
Ana (Header) dosyasının hazırlanması
Veri dosyasının ana dosyayla birleştirilerek (Merging) Form mektuplarının oluşturulması
Belli kriteri karşılayan kayıtların bastırılması
Etiket bastırılması
6. Çizim Araçları ve Nesneler
Çizim düğmelerinin işlevleri
Çizim nesnelerinin biçimlenmesi
Çizilen nesnelerin konumlandırılması, taşınması, kopyalanması ve silinmesi
MS Word içerisine nesne getirilmesi
MS Wordart
MS Graph
MS Organization Chart
MS Clipart

İlgili Seminerler

MS Word Temel Yazım İşlemleri
MS Word İleri Döküman Teknikleri