MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Windows
 
1. Windows XP Kullanıcı Arabirimi
MS Windows XP’nin avantajları
MS Windows XP’ye başlamak
Masaüstü (DeskTop) nedir ?
Fare İle Pencerelerin düzenlenmesi
Menülerin kullanımı
Diyalog kutularının kullanımı
2. Dosya ve Klasör (Folders & Files ) Kavramları
Dosya ve Klasör nedir ?
Masaüstünde (Desktop) yeni klasör (Folder), dosya (File)  ve kısa-yol (ShortCut) yaratılması
Dosya ve klasörlerin isminin değiştirilmesi
Dosya ve klasörlerin taşınması, kopyalanması, silinmesi
Geri Dönüşüm Kutusu (Recyle Bin) kullanımı

3. Görev Çubuğu’nun (Taskbar) Kullanımı
Uygulamaların çalıştırılması, aralarında geçiş yapılması, kapatılması
Dökümanların açılması
MS Windows XP’den çıkış
Başlangıç Menüsü Programları (Start Menu Programs)
Dökümanlar menüsü

4. Dosya ve Klasör İşlemleri (Explorer)
Gezgin (Windows Explorer) içinde dosyaların ve klasörlerin (Folders & Files) yaratılması, silinmesi, kopyalanması, taşınması, Adlarının değiştirilmesi
Disket biçimlenmesi (Formatting)
Dosya veya klasörlerin (Folders & Files) diskete kopyalanması
Dosya ve klasörlerin (Folders & Files) görüntüleme ve sıralama seçenekleri
Dosya veya klasörlerin (Folders & Files) bulunması

5. MS Windows XP’nin Özelleştirilmesi
Denetim Masası (Control Panel) nedir
Sistem Tarihinin ayarlanması
Fare tanımlarının değiştirilmesi
Ekran görünüm özelliklerinin değiştirilmesi (Display)
Bölgesel Tanımların (International Settings) değiştirilmesi
Program Ekleme/Kaldırma (Add/Remove Programs) mantığı
Yazıcılar ve Basım Sırasının kontrolü
6. Görev Çubuğu (Taskbar) ve Geri Dönüşüm Kutusu (Recyle Bin) Özelleştirmesi

Görev Çubuğu (Task Bar) seçenekleri ve özelleştirilmesi
Başlat Menüsü Program (Start Menu) listesinin özelleştirilmesi
Geri Dönüşüm Kutusunun (Recycle Bin) özelleştirilmesi
7. Sistem Araçlarının Kullanılması
Diskleri hatalara karşı kontrol etmek (Scan Disk)
Diskleri birleştirmek (Defrag)
Veri yedeklemesi ve geri alınması (Backup & Restore)
8. Bilgisayarınızın Bir Ağa Bağlanması

Ağ kullanımının faydaları
Ağ komşuluğunu (Network Neighbourhood) tanıma
Bilgisayarınızın ismini ve bağlı olduğunuz gurubu tanıma
9. Bilgisayar Ağını Kullanmak
Klasörlerinizi paylaşmak
Yazıcılarınızı paylaşmak
Paylaşıma açılmış klasörleri kullanmak