MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Access Tablolama, Formlar, Raporlar
 


1. Veritabanı Uygulaması Olarak MS Access
MS Access‘in ilişkisel veri tabanı özellikleri
MS Access’in nesneleri
Veri tabanı tasarımda dikkat edilmesi gerekenler
2. Tabloların Tasarımı
Yeni tablo yaratılması
Alanların ve özelliklerinin tanımlanması
Indeks ve Primary Key tanımlanması
3. Tablolar Arasındaki İlişkiler
İlişki tipleri ve özellikleri
Tablolar arasındaki ilişkilerin tanımlanması
4. Tablolara Veri Girişi
Tablolarda veri işlemleri
Kayıtlar arasında hareket
Kayıtların sıralanması
Kayıtların filtrelenmesi
Veri sayfasının biçimlenmesi
5. Seçme Sorgulamaları
Yeni sorgulama yaratılması
Sorgulamaya tablo çıkarma / ekleme
Tabloların bağlanması
Kayıtların sıralatılması
Kayıtların filtrelenmesi
Formül kullanımı
Gruplama yapılması
Parametre sorgulamaları
6. Çapraz Tablo Sorgulamaları
Sıra ve sütun başlıklarının belirlenmesi
Guruplamada kullanılacak alan ve fonksiyonun belirlenmesi
Sabit sütun başlıklarının kullanımı
7. Formlar
Form sihirbazının (Form Wizard) kullanımı
Forma alan eklenmesi ve silinmesi
Formun biçimlenmesi
Form üzerinde hesaplama yapılması
Form kontrollerinin kullanımı
Main/Subform tipinde form oluşturulması
8. Raporlar
Rapor sihirbazının (Report Wizard) kullanımı
Rapora alan eklenmesi ve silinmesi
Raporun biçimlenmesi
Rapor üzerinde hesaplama yapılması
Rapor kontrollerinin kullanımı
Groups/Totals tipinde rapor oluşturulması

İlgili Seminerler

MS Access Tablolama, Formlar, Raporlar
MS Access Programlama ve Makrolar