MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Project
 


1. Proje Yönetim Kavramları

PMI süreçlerinin tanımı
Proje yönetiminde MS Project kullanımı
2. MS Project Dosyası ve ön Tanımlar
MS Project kullanımında izlenmesi gereken yöntem
Proje dosyası için başta yapılması gerekli düzenlemeler
Proje takviminin yaratılması
Global.mpt kullanımı
Proje başlangıç tarihi ve takvimin dosyaya bağlanması
3. Görünüm ve Tabloların Tanıtımı (Views and Tables)
Görünümlerin tanıtımı
Tabloların kullanımı ve yeni tablo yaratma
Görünüm ve tablolar arasındaki bağlantı
Gantt Chart tanıtımı ve uyarlamalar
Task sheet tanıtımı ve uyarlamalar
Network şeması tanıtımı ve uyarlamalar
Combined View yaratılması
4. Aktivite (Görev )Tanımları
Aktivitelerin girilmesi
Süre (duration) tanımının esasları
Aktivite çeşitleri (task type)
Birlikte çalışma kuralları (effort driven)
Task Information dialog box kullanımı
Custom fields yaratılması
5. Aktivitelerin Yapılandırılması (WBS)
İş ayrışım yapısı (WBS) oluşturma
Top down ve Bottom-up yöntemlerinin kullanımı
Outline number
WBS kodu
6. Otomatik Zamanlama (Scheduling) Kuralları
Aktivite bağlarını (task dependencies) tanımlama
Lead ve lag time tanımlamak
Kesintisiz çalışma (elapsed time) tanımlamak
Özel aktivite tanımı
Peryodik olarak tekrar eden aktiviteler
Aktivitelere kısıtlamalar getirme (ALAP, ASAP, ve diğerleri)
7. Kaynakların Tanımı ve Aktivitelere Atama
Kullanılacak kaynakların (work/material) belirlenmesi
Kaynak tanıtım tablosu kullanımı
Kaynaklar için takvim oluşturma
Aktivitelere kaynak atama
Fazla mesai (overtime) tanımlama
8. Proje Bütçesi oluşturma
Kaynak ücretlerinin tanımı
Malzeme fiyatlarını tanımlama
Diğer giderleri tanımlama
Cost Rate Table tanımlama
Proje bütçesini çıkarma
9. CPM Analizi
Kritik yol metodu (CPM)
Bolluk (slack) değeri tanımı
Kritik aktiviteleri belirleme
Kritik yolu etkileyen faktörler
Kritik yolu iyileştirme yöntemleri
10. Kaynak Değerleme (Resource Leveling) İşlemleri
Fazla yükleme yapılmış kaynak tanımı
Fazla yükleme yapılmış kaynakların belirlenmesi
Az yükleme yapılmış kaynakların saptanması
Otomatik kaynak dengeleme esasları
Kaynak dengeleme yapılırken dikkat edilmesi gerekli hususlar
Resource Leveling dialog box (RLDB) kullanımı
Dengeleme için elle yapılabilecek işlemler
11. Baseline Kullanımı
Baseline tanımı
Baseline ile birlikte saklanan aktivite bilgileri
Baseline alma
Multiple baseline kullanımı
Interim plan kullanım
12. Projenin Yürütülmesi
Proje yönetimi için önemli hususlar
Çalışan kaynak atama yapılmayan projelerde gerçekleşmelerin işlenmesi
Çalışan kaynak atama yapılan projelerde gerçekleşmeleri işlemek
Çalışan kaynakların günlük gerçekleşme bilgilerini işlemek
Gerçekleşen fazla mesai bilgilerini girmek
Yürümekte olan aktivitelerin plana uygunluğunu kontrol etmek
Resource Usage ve Task Usage kullanımı
13. Proje Kontrol ve Performans Ölçümü
Kazanılmış değer (Earned value) analizi
Kazanılmış değer sahalarının tanımı
Hesaplama kuralları: % Complete ve Physical % Complete
Kazanılmış değer analizi kullanarak sapmaları kontrol etmek
Tracking Gantt ile zamanlama sapmalarının izlenmesi
14. Raporlama
Rapor yazdırma
Custom rapor hazırlama
      İstenilen sayfaları istenilen zaman aralığında yazdırmak
      Açıklamaların, takvimin, maliyetlerin hazır raporlara dahil edilmesi
      Özet aktivitelerin raporlara dahil edilmesi
      Aktivite ve kaynak raporlarında zaman birimi seçilmesi
      Raporda kullanılan filtre ve/veya tabloyu seçmek