MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Excel MAKRO
 


1. Microsoft Excel Geliştirme Ortamına Giriş
Microsoft Excel’in uygulama geliştirme ortamı olarak avantajları
Uygulamalar İçin Visual Basic programlama dilinin avantajları
2. Makro Kayıt Etme, Değiştirme Ve Çalıştırma
Makroların kayıt edilmesi
Makro kayıt edilirken seçeneklerin düzenlenmesi
Kayıt edilen makroların değiştirilmesi
Makroların buton ve nesnelere bağlanması
3. Visual Basic Koduyla Çalışma
Prosedürlerin kullanılması
Prosedürlere bilgi gönderilmesi ve alınması
Veri çeşitlerini, değişkenlerini ve sabitleri kullanma
4. Döngüler ve Kontrol Yapıları, Kullanıcıdan Bilgi Alınması
Kontrol yapılarında branşlaşma ve döngü kontrol yapıları
Döngülerden kesilerek çıkılması
Kullanıcıdan bilgi alınması
5. Kolleksiyonlar, Nesneler ve Özellikleri
Nesneye-Yönelik (object-oriented) programlama
Nesne özellik ve metodların kullanılması
Nesne kolleksiyonlarının kullanılması
6. Kodun Adım Adım Kontrolü (Debugging), Hataların Kontrol Altına Alınması
Hata tiplerinin belirlenmesi
Microsoft Visual Basic debugging araçlarının kullanılması
7. Kontrollerin Yaratılması ve Diyalog Kutuları
Çalışma sayfalarına kontrol eklenmesi
Diyalog kutularının hazırlanması
Diyalog kutusu kontrollerine kod bağlanması
Microsoft Excel diyalog kutularının kullanılması
Diyalog kutularından dönen verilerin geçerliliğinin kontrol edilmesi
8. Kullanıcı Arabiriminin Yaratılması
Standart araç çubuklarının özelleştirilmesi
Özel araç çubuklarının ve butonlarının yaratılması
Durum çubuğunda istenilen metinin görüntülenmesi
Menülerin yaratılması ve kullanılması
9. Veri Analizi
Bir veritabanına bağlanma
Pivot tablo ile verinin analizi
Grafikler ile verinin analizi
10. Otomatik Prosedürler
Bir çalışma kitabı açılırken ve kapanırken çalışan prosedürler
On Event prosedürleri ve özellikleri
11. Excel’in Hazır (Built-in) Özelliklerinden Yararlanma
Formüller, Fonksiyonlar, Adlar ve Hesaplama Ayarları
Çalışma Sayfalarını ve Çalışma Kitaplarını Gizlemek ve Korumak
GoalSeek, Sort, SubTotal, AutoFilter ve Consolidate Metodlar
Verinin incelenmesi ve hataların yakalanması

İlgili Seminerler

MS Excel Tablolama ve Grafik
MS Excel Veri Analizi
MS Excel MAKRO