MS Windows
  MS Outlook
  MS Excel
  MS Word
  MS Power Point
  MS Access
  MS Visio
  MS Project
  Google İnternet Reklamcılığı

  MS Excel Veri Analizi
 


1. Listeler ve Veritabanları
Listelerin organize edilmesi ve sıralatılması
Veri formuyla (Data Form) kayıt eklenmesi, silinmesi
Kayıt aratılması
Kayıtların otomatik olarak filtrelenmesi (Auto Filter)
İleri filtreleme (Advanced Filter), filtrelenen kayıtların başka bir yere kopyalanması
IF fonksiyonlarının kullanımı
Vlookup fonksiyonunun kullanımı
Conditional Sum
Geçerlilik kuralları (Validation Rules)
2. Gruplama, Bütünleme ve Özet Tabloların (Pivot Table) Kullanımı
Ara toplamların (Subtotal) alınması
Gruplama düğmelerinin kullanımı
Özet tablo (Pivot Table) oluşturulması
Özet tablo (Pivot Table) içindeki alanların değiştirilmesi
Farklı yerlerde bulunan verinin bütünlenmesi (Consolidation)
3. Amaçlananı Bulma ve Senaryolar
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) komutu ile senaryo oluşturulması, silinmesi
Hedef Ara (Goal Seek ) komutunun kullanımı
Senaryo sonuçlarının özetlenmesi
4. MS Excel ile Bilginin Organize Edilmesi
Excel uygulamasında stillerin yaratılması
Şablon dosyalarla (Templates) çalışmak
Dosyanın görüntülenmeye karşı korunması (Password to open)
Dosyanın yazmaya karşı korunması (Password to modify)
Sayfadaki belli hücrelerin korunması
Çalışma kitabının yapısının korunması
5. Makroların Kullanımı
Makroların kayıt edilmesi
Kayıt edilen makroların değiştirilmesi
Makroların buton ve nesnelere bağlanması

İlgili Seminerler

MS Excel Tablolama ve Grafik
MS Excel Veri Analizi
MS Excel MAKRO